Service Category: Management

Zajęcia korekcyjne

Zajęcia korekcyjne z dziećmi z zespołem Downa, autyzmem, opóźnionym rozwojem, dysleksją, dysgrafią, dyspraksją, ADHD.

happydo-img-6
happydo-img-5