Service Category: Strategy

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest złożonym procesem, w wyniku którego układ nerwowy otrzymuje różnego rodzaju informacje z receptorów narządów zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku oraz mniej znanych układów, takich jak proprioceptywny, narządy równowagi  itp. .

Terapia integracji sensorycznej porządkuje i interpretuje bodźce sensoryczne tak, aby można je było wykorzystać w celowych działaniach.

Technika ta jest najbardziej skuteczna w korygowaniu dzieci z zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Dziecko stopniowo uczy się interpretować bodźce zwrotne i adaptować na coraz to nowych, bardziej zaawansowanych poziomach. Ponadto metoda jest niezwykle przydatna dla dzieci z prawidłowym rozwojem w celu poprawy uwagi i koncentracji, motoryki dużej i małej, zdolności wzrokowych i słuchowych, samoświadomości i poczucia własnej wartości.