Konsultacja psychologa

Konsultacja psychologa

Aby przywrócić równowagę psychiczną, nabrać poczucia własnej wartości i zdrowej samooceny, uwierz w siebie – pomogą Ci w tym psychologowie ośrodka.

Centrum HappyDo współpracuje z różnymi fundacjami w celu udzielania bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom ukraińskim, które przybyły do Polski po wybuchu wojny.

Naszymi partnerami są Caritas, Fundacja „Każdy Ważny”, Fundacja „Dwa Skrzydła” oraz Centrum Praw Kobiet.

Możesz zgłosić się na indywidualną konsultację lub dołączyć do grup terapeutycznych, które odbywają się co tydzień przy wsparciu Fundacji „Dwa Skrzydła” i programu Caritas.