Liudmyla Yashchenko

Liudmyla Yashchenko

Psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej PSTIS SI. Założycielka i kierownik Gabinet Terapii Integracji sensorycznej “HappyDo” w Olsztyne, Polska. Psycholog ds. uchodźców w Fundacji „Każdy Ważny”, „Caritas”, Olsztyn. Członkini Ukraińskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej UATSI.
7 lat stażu pracy.

Phone :
+48667425759

Liudmyla Yashchenko

Psycholog kliniczny, Neuropsycholog

Doświadczenie i certyfikaty:

2023  Instytut Psychoterapii „I”, Kohnityvno-povedinkova psykhoterapiya (CBT)

2023 Certyfikat “Theory & Tools for Safe Trauma Therapy”;

2023 Certyfikat “Wszystko o pracy z dziećmi z autyzmem”;

2022 studia magisterskie na Uniwersytecie im. Drahomanowa, Wydział Edukacji Specjalnej i Włączającej, Psychologia Kliniczna. Temat pracy magisterskiej „Diagnostyka i korekcja zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”;  

2021 kurs propedeutyki psychiatrii dziecięcej, 180 godzin (Psychiatra Kuznietsov I.V.);

2021 udział w szkoleniu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Sensorycznych (PSTIS SI), Certyfikowany terapeuta sensoryczny PSTIS SI jest uprawniony do racy z polskimi standaryzowanymi testami integracji sensorycznej: Ewa Romanyk, Jolanta Kazanowska.

2021 udział w seminarium „Odruchy w integracji sensorycznej”;

2021 kurs „Rozwój mówienia metodami AWA”;

2021 udział w szkoleniu „Praktyka pracy z ASD. Nowy format”;

2021 udział w szkoleniu „Diagnostyka ASD”;

2020 udział w seminarium „Właściwości sensoryczne. Analiza i korekcja”; 

2020 udział w seminarium „Diagnostyka neuropsychologiczna”;

2020 seminarium „Neuropsychologiczna praca korygująca dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;

2019 seminarium „Terapia bajką: podstawowe zasady budowania bajki terapeutycznej dla małych dzieci”;

2019 seminarium „Metaforyczne karty skojarzeniowe w pracy psychologa”;

2019 seminarium „Techniki artystyczno-terapeutyczne w pracy psychologa praktycznego”;

2018 seminarium „Terapia piaskiem w pracy psychologa praktycznego”;

2018 seminarium „Praca korygująca z dziećmi z nadpobudliwością. Podejście neuropsychologiczne”;